Archívumok

A pozitív érzelmek jobban gyógyítanak, mint bármilyen csodacseppek. (…) Bebizonyosodott, hogy a betegségek mögött szellemi erő is van: gyűlölet, harag, keserűség. Betegek, mert hiányzik belőlük a derű és a szeretet gyógyító ereje.

Senkit és semmit nem ismerhetünk meg igazán, ha nem szeretjük. (…) Aki a szíve gyökeréig nem szeret valakit, azt nem is ismerheti meg. Addig terjed az ismeretünk, ameddig a szeretetünk.

Tőlem még olyan szellemes válasz sem telik, mint Newtontól,

Tőlem még olyan szellemes válasz sem telik, mint Newtontól, a nagy tudóstól, aki mélyen hívő ember volt. Valaki gúnyosan kérdezte tőle: “Aztán hogyan szedi össze életre az Isten egyszer a halottakat?” A nagy tudós benyúlt egy fiókba, kivett egy dobozt, abból egy marék vasreszeléket és szétszórta az asztalon.
– Szedje össze – mondta az idegennek.
– Nem tudom – felelte az. Erre a tudós kivett a zsebéből egy mágnest, és a vasreszelék fölé tartotta. Mind hozzácsapódott. Egy szempillantás alatt, az utolsó szemig.
– Nos, valahogy így! – felelte szerényen a tudós.
– Engem máris magához vonzott.