Senki sem lehet sikeres tudós, ha nem veszi figyelembe, hogy – az újságoknak és a tudósok mamáinak a híresztelése alapján elterjedt közfelfogással szemben – a tudósok

Senki sem lehet sikeres tudós, ha nem veszi figyelembe, hogy – az újságoknak és a tudósok mamáinak a híresztelése alapján elterjedt közfelfogással szemben – a tudósok jó része nemcsak szűk látókörű és tehetségtelen, hanem egyenesen ostoba is.